ناگزیر از سفرم، بی سر و سامان چون باد

کوچ تا چند؟! مگر می شود از خویش گریخت

دوباره من

اول ....سلام دوم........دوباره نوشتن بعد از یک سال فاصله گرفتن از این فضا کمی سخت است اما شدنی است! سوم............نمیدانم! ................................................................................ کف نوشت: -آجیل خریدن ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 15 بازدید
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
3 پست
دی 89
2 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
7 پست